Fefic Farga

La Farga de L’Hospitalet, nou membre de la FEFIC

Presents en el 28è Congrés de Fires de Catalunya

La Farga de L’Hospitalet ja és nou membre de la Federació de Fires Catalunya (FEFIC), entitat que aplega entitats públiques o privades que organitzen fires, tant multisectorials com monogràfiques o salons; exposicions oficials o fires-mercat.

Amb aquest ingrés de La Farga a la FEFIC s’estarà present a partir d’ara en una plataforma de connexió on es relacionen tant agents promotors d’esdeveniments amb els recintes firals i emplaçaments distribuïts arreu del país i sobretot on es comparteix coneixement i valors.

Aquesta setmana, La Farga de L’Hospitalet, amb la directora Elisabeth Burnett, ha estat present en el 28è Congrés de Fires de Catalunya, on s’han posat en comú l’experiència del sector, en cadascun dels seus àmbits, per construir una plataforma on el treball de col·laboració i cooperació sigui un eix a seguir per créixer encara més.

Durant aquest congrés la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya, Coralí Cunyat ha manifestat: “El 2022 serà l’any de la recuperació i el 2023, l’any de la normalització”.

La Federació de Fires de Catalunya és una organització sense afany de lucre, de caràcter federatiu, l’àmbit de la qual actua en el territori de Catalunya, per a la coordinació, representació, gestió, defensa i foment dels interessos generals dels certàmens firals, i en particular d’aquells que organitzen les entitats federades.