Represa activitat Farga

Represa d’activitats

A la Sala Polivalent

Aquest dijous, 2 de juliol, es reprenen les activitats públiques a La Farga de L’Hospitalet, amb la celebració de la sessió extraordinària del Plenari del Consell de
Ciutat.

El Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat és el màxim òrgan consultiu de participació ciutadana del municipi per a la informació, estudi, debat, proposta i assessorament per a la determinació de les grans línies de la política municipal que incideixin en el desenvolupament estratègic, econòmic, social i cultural de la nostra ciutat.

Aquesta mateixa setmana, La Farga Centre d’Activitats, també serà seu electoral de les eleccions presidencials a la República Dominicana. La jornada de votació serà diumenge 5 de juliol de 8 h a 18 h.

A partir d’ara totes les activitats que es realitzin a les nostres instal·lacions estan sotmeses als protocols corresponents per complir amb les mesures de seguretat sanitàries i higièniques, atenent a les recomanacions de les autoritats competents.