Represa amb les proves del Departament de Territori i Sostenibilitat

18, 25 i 26 de setembre

A partir d’aquest divendres el recinte de La Farga Centre d’Activitats acull diferents proves que convoca el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i que en aquest cas van ser ajornades per la situació d’estat d’alarma.

Els exàmens se celebren amb totes les mesures de seguretat que marquen els protocols de les autoritats sanitàries, complint amb la distància de seguretat, i la neteja de mans. Així doncs el personal del Departament entrarà de forma ordenada, mantenint la distància de seguretat. A tots els inscrits en les proves, des de l’organització, se’ls hi proporcionarà una mascareta quirúrgica que hauran de dur posada en tot moment. Un cop dins del recinte hauran de fer ús del gel hidroalcohòlic. L’entrada dels aspirants al recinte es farà de manera ordenada i esglaonada fent servir el màxim de portes d’accés practicables, amb la finalitat d’evitar aglomeracions.

Avui divendres, 18 de setembre, i el següent, 25 de setembre, les proves seran per a la obtenció del Certificat d’Aptitud Professional (CAP) per a l’exercici de l’activitat de conductor/a professional de determinats vehicles destinats al transport de mercaderies.

Dissabte 26, consellers de seguretat

Dissabte 26 els exàmens seran per a aquelles persones que volen obtenir o renovar el certificat de capacitació professional de consellers de seguretat de transport de mercaderies perilloses per carretera. Les empreses que transporten mercaderies perilloses per carretera o ferrocarril o que siguin responsables de la càrrega o descàrrega vinculades a aquest transport, hauran de tenir designació, des d’abans de gener del 2000, almenys d’un conseller de seguretat per prevenir els riscos a les persones, als béns o al medi ambient inherents a aquestes activitats. Per ser conseller de seguretat s’han de superar unes proves que es duen a terme en una o dues convocatòries l’any.

L’espai principal de La Farga Centre d’Activitats ja està preparat per rebre les prop de 1.800 persones inscrites per aquestes convocatòries, complint amb el protocol esmentat.

Per a més informació: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.


X