El Departament d’Educació escull La Farga per donar la benvinguda als docents novells

Aquest dimecres, La Farga Centre d’Activitats el Departament d’Educació ha donat aquest matí la benvinguda als docents novells que aquest curs escolar han començat a treballar per primera vegada als centres educatius públics. L’acte, que forma part del pla d’acollida del professorat i té caràcter formatiu.

Aquest curs escolar 2023-2024, han començat a treballar als centres educatius públics 1.516 docents novells, d’un total de plantilla de 94.315 persones. Del total de plantilla, 81.428 persones són mestres i professors, i 8.213 són personal d’atenció educativa i personal d’administració i serveis.

A banda, cal també afegir 4.674 persones que treballen en centres no docents com ara serveis educatius o al Departament d’Educació. En els darrers 5 cursos, la plantilla docent en centres educatius ha augmentat en 10.000 persones, passant de les 71.645 del curs 2018-2019 a les 81.428 del curs actual.

Els docents novells que s’incorporen aquest curs són majoritàriament dones en un 62,7% -956 dones i 560 homes-, i amb una mitjana d’edat de 33 anys. Una dada inferior a la mitjana de tota la plantilla docent, que és de gairebé 48 anys, i suposa una tendència al relleu generacional, ja que 3 de cada 4 docents novells té menys de 40 anys.

Durant l’acte s’ha lliurat als docents novells un manual de benvinguda, una publicació impresa que vol ser una eina per als docents amb les principals informacions referents al Departament d’Educació. La guia, que neix amb l’objectiu d’ajudar els nous docents en el procés d’adaptació als centres educatius, facilitarà conèixer l’organització i funcionament del Departament.

El document explica, per exemple, quina és l’organització interna dels centres (equip directiu, claustre, personal PAS i PAE i consell escolar); els canals de comunicació entre Educació, docents i famílies; els diferents tipus de formacions; la seguretat i salut laboral; o els horaris, permisos i llicències existents.

Desplaça cap amunt