Consell de Ciutat, a La Farga Congress

Primera activitat post-confinament

La sessió extraordinària del Ple del Consell de Ciutat de L’Hospitalet, el màxim òrgan consultiu de participació ciutadana, s’ha celebrat a la Sala Polivalent de La Farga Congress, i ha servit per presentar als seus membres el Pacte de ciutat, un front comú per reactivar social i econòmicament la ciutat després de l’emergència sanitària. Aquesta ha estat la primera activitat, oberta al públic, que s’ha desenvolupat a La Farga de L’Hospitalet després de l’Estat d’alarma.

Durant el Ple municipal del mes d’abril es va anunciar un gran pacte de ciutat, on segons ha afirmat l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín, “tots els grups polítics municipals i els agents socials i econòmics concertessin les accions necessàries per impulsar la reactivació econòmica i social i perquè els sectors i la ciutadania més fràgils no es quedin enrere”.

El Pla de reactivació s’estructura al voltant de tres idees:
  • Ningú no quedi enrere en la recuperació del municipi
  • Consens cívic per repensar el model de ciutat dirigit a l’increment del benestar i a l’erradicació de desigualtats
  • L’Hospitalet serà capdavantera en innovació social aplicada a la reactivació local.

El primer tinent d’alcaldia, i president de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, Francesc Josep Belver, ha estat l’encarregat de presentar el Pacte de ciutat als membres del Consell. “La reacció conjunta institucional i ciutadana durant l’estat d’alarma ha servit per garantir els serveis essencials i donar resposta a les noves necessitats sorgides de la pandèmia. Aquest esperit d’unió i col·laboració és el que es vol recollir en aquest gran acord de ciutat que estem treballant”, ha afegit Belver.

El pacte ha de ser l’instrument que “permeti, des del consens, continuar treballant units i sumant esforços col·lectius i individuals de manera coordinada i planificada per encarar el nou escenari postcoronavirus”.

D’aquest acord sorgirà un pla de reactivació que vol, entre d’altres, recuperar la seguretat i la confiança de la ciutadania i la garantia de la salut mentre no hi hagi una solució definitiva a la malaltia o risc de contagi.

El pacte ha recollit les propostes dels grups polítics municipals, i ara s’està fent el mateix amb les entitats i agents socials representats al Consell de Ciutat, amb el teixit associatiu, els agents dels sectors econòmic, cultural, educatiu i el moviment veïnal representat per la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de L’Hospitalet. La voluntat és tenir un primer document a finals de juliol.

A partir d’aquí, les diferents propostes d’actuació s’agruparan en quatre eixos estratègics que s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible i l’objectiu de “Barreres 0 al 2030”:

Entorn urbà: adaptar l’espai públic, la mobilitat i les infraestructures a la nova realitat.

Entorn social: reconstrucció de les infraestructures comunitàries: educació, cultura i esports. Posar les persones al centre de les polítiques i garantir drets i llibertats.

Entorn econòmic: canvi de paradigma, reforç de l’estat de benestar.Explorar l’intercanvi, la complementarietat, l’economia circular. Impulsar l’ocupabilitat en sectors estratègics.

Entorn institucional: Reorganització de l’estructura municipal per adaptar-la de forma segura i eficient a les noves condicions de treball.

Agents econòmiques i socials

Pel que fa a alguns agents socials assistents a la presentació, des de la Federació d’Associacions de Veïns, el seu president Manuel Piñar, afirma que “era imprescindible arribar a un acord així. La nostra valoració és positiva però esperem que les propostes es facin realitat en benefici de tots els ciutadans. Cal reforçar l’atenció primària, atendre la necessitat d’habitatge assequible i donar resposta al nou perfil d’usuaris de serveis socials que ha deixat el coronavirus”.

De la seva banda, el president de l’Associació d’Empresaris Pedrosa, Baltasar Pozuelo, en fa una valoració positiva tot i que “ara que arriba l’emergència econòmica cal actuar el més ràpid possible”. Ha afegit que “les empreses som la primera barrera social contra la precarietat, quan perdem una empresa és per un valor que no és recuperable”.

Finalment, José Carlos González, president de l’Associació Educativa Nou Quitxalles, creu que “el pacte és necessari per les dificultats que vindrà a partir d’ara. Hem de ser capaços d’articular un mètode àgil per donar les respostes necessàries als ciutadans, sobretot en crear llocs de treball i en polítiques socials”.


X