Exposólidos

La Farga escalfa motors per a acollir Exposólidos 2022

A La Farga Centre d’Activitats i Fira de Cornellà de l’1 al 3 de febrer de 2022

Tres mesos vista per a la celebració d’EXPOSÓLIDOS, a principis de febrer de 2022, en la seva 10a edició, acompanyat de la tercera edició de POLUSÓLIDOS i la primera d’EXPOFLUIDOS.

El Saló de la Tecnologia i el Processament de Sòlids, és la principal fira de sud d’Europa especialitzada en la manipulació i processament de sòlids, materials a granel, pols secs, semi sòlids i separació de sòlids i líquids.

EXPOSÓLIDOS (www.exposolidos.com) ha evolucionat cap a un esdeveniment integral que dóna respostes tecnològiques a qualsevol procés industrial de qualsevol sector.

L’objectiu d’aquest ambiciós projecte és oferir als visitants una resposta integral a totes les necessitats tecnològiques en els seus processos industrials, ja sigui en l’ús de sòlids, el de fluids o en el de captar i filtrar qualsevol contaminant que es produeixi durant els processos.

Aquesta ampliació de l’oferta ha captat l’interès de les empreses expositores potencials i ja s’ha superat la xifra d’expositors de la darrera edició, incrementant, a més, un 40% l’espai ocupat.

L’èxit de la convocatòria també és motivat per la bona valoració que els expositors que van participar a la darrera edició van realitzar de l’esdeveniment. És una fira industrial on es fan negocis, en què els professionals que la visiten ho fan per exposar les necessitats tecnològiques dels seus processos.

Això explica que EXPOSÓLIDOS, POLUSÓLIDOS i EXPOFLUIDOS sigui considerat pels professionals l’esdeveniment industrial més útil i millor valorat d´Espanya.

En un moment on s’entreveuen a curt termini grans canvis en els processos productius, on termes com: Industria.5.0., implementació de la robòtica a tots els àmbits de producció, ús del big data a la indústria, emissions zero, ús d’energia neta, productes mediambientalment sostenibles, entre d’altres, han motivat ampliar la capacitat del saló amb els recintes de La Farga Centre d’Activitats i Fira de Cornellà.